MAPA SERWISU O NAS DOWNLOAD REFERENCJE
PRODUKTY
SERWIS
KONTAKT
home/ mapa serwisu
MAPA SERWISU
NILFISK ALTO
DOWNLOAD
MAPA SERWISU
PRODUKTY
  ▪

Odkurzacze przemysłowe


    ▪ Do zbierania na mokro i sucho
      ▪ Attix 3
      ▪ Attix 5
      ▪ Maxxi WD 7-4 duo
      ▪ Attix 7
      ▪ Attix 9
    ▪ Hotelowe i Biurowe
      ▪ Saltix
      ▪ Filtra Vac
    ▪ Odkurzacze specjalne
      ▪ Attix 751-61, -71
      ▪ Attix 763-21 ED
      ▪ Turbo D
      ▪ Dynamics
    ▪ Do Zbierania Pyłów Szkodliwych Dla       Zdrowia i Wybuchowych
      ▪ Attix 3H
      ▪ Attix 5H
      ▪ Attix 751-0H
      ▪ Attix 791-2M/B1
      ▪ SQ 890-3M/B1
      ▪ Turbo D/B1
      ▪ Dynamics M/B1
    ▪ Samoobsługowe stacje odkurzania       pojazdów
    ▪ Akcesoria do odkurzaczy
      ▪ System 50
      ▪ System 38
      ▪ System 36
      ▪ System 32/27
      ▪ Inne
  ▪

Myjki ci¶nieniowe


    ▪ Mobilne bez podgrzewu wody
      ▪ Poseidon 2-26
      ▪ Poseidon 2-28
      ▪ Poseidon 3
      ▪ Poseidon 5
      ▪ Poseidon PE
      ▪ Poseidon 7
      ▪ Poseidon 8
    ▪ Mobilne z podgrzewem wody
      ▪ Neptune 3
      ▪ Neptune 5
      ▪ Neptune E
      ▪ Neptune 7
      ▪ Neptune 8-103
      ▪ Contractor
    ▪ Stacjonarne bez podgrzewu wody
      ▪ Alpha Booster
      ▪ Uno i Duo Booster
      ▪ Delta Booster
    ▪ Stacjonarne z podgrzewem wody
      ▪ Solar Booster G
      ▪ Truck Booster D
    ▪ Bezdotykowe myjnie samoobsługowe
    ▪ Akcesoria do myjek
      ▪ Lance
      ▪ Dozowniki
      ▪ Dysze
      ▪ Węże wysokoci¶nieniowe
      ▪ Inne
  ▪

Szorowarki


    ▪ Automaty szoruj±ce
      ▪ SSE 350
      ▪ Scrubtec 343
      ▪ Scrubtec 5 E
      ▪ Scrubtec 5 B
      ▪ Encore 24/26
      ▪ Scrubtec 7
      ▪ Scrubtec R 5
      ▪ Encore R
    ▪ Szorowarki jednotarczowe
      ▪ Spin 43
  ▪

Zamiatarki


      ▪ BK 900
      ▪ Floortec 350
      ▪ Floortec 5
      ▪ Floortec R 360
      ▪ Floortec R 570
      ▪ Floortec R 580
  ▪ ¶rodki myj±ce
    ▪ Mycie podłóg
    ▪ Instalacje przemysłowe
    ▪ Mycie pojazdów
    ▪ Specjalne
SERWIS
  ▪ Archiwum
    ▪ Odkurzacz przemysłowy SQ 850-11
    ▪ Odkurzacz Wap SQ 650
    ▪ Szorowarka SSE 430/ SSB 430
    ▪ Szorowarka Encore 20
    ▪ Myjka wysokoci¶nieniowa 30 CA
KONTAKT
 odkurzacze przemysłowe | szorowarki | zamiatarki | myjki ci¶nieniowe | myjnie bezdotykowe mawe © copyright 2006 by fk